BUDGETTERING

Budgettering som vigtigt styringsredskab

Dermed kan man forudsige den økonomiske udvikling for det kommende år i virksomheden.

Dette har både formålet at sikre styring af omkostningerne, men også at følge udviklingen i indtjeningen, så udgifterne tilpasses og fokus bevares på salg.

Sammen med virksomheden deltager vi gerne i budgettering, både ved udarbejdelse af driftsbudget og likviditetsbudgetter.

Likviditetsstyring
Særligt de seneste år har der været meget opmærksomhed på anvendelsen af likvide midler. Selv hvor likviditet ikke er en knap faktor, er der behov for likviditetsstyring. Kan en virksomhed indenfor sin likviditetsreserve udnytte en gunstig kontantrabat, er der jo penge at spare.