BUDGETTERING

Budgettering som et vigtigt styringsredskab

Den økonomiske udvikling kan forudsiges for en kommende periode i virksomheden og formålet med dette kan blandt andet være, at sikre virksomhedens likviditet.

Et budget kan udarbejdes på mange niveauer, men fælles for alle er, at de skal give et indholdsmæssig værdi og kunne bruges aktivt af ledelsen.

Sammen med virksomheden deltager vi gerne i budgettering, både ved udarbejdelse af driftsbudget og likviditetsbudgetter.