DEBITORSTYRING

Fakturering og indbetaling

I samarbejde med virksomheden assisterer vi gerne med fakturering og efterfølgende registrering af indbetalingen.

Likviditetsstyring
Vi kan udsende oversigter som viser hvornår indbetalingerne kan forventes. Sammenholdes dette med tilsvarende oversigt over udbetalingerne, kan vi relativt nemt, præcist danne os et overblik over likviditeten og rådighedsbeløbet på kort sigt. Vi har også rådighed over værktøjer til at danne et hurtigt overblik over en længere periode.

Debitorrykkere
Ved manglende indbetaling kan vi også varetage rykkerproceduren – i tæt dialog med vores kunde. Vi vil jo nødig træde forkert i forhold til virksomhedens kunder, så vi sikrer altid forlods at vi er enige om rykkerproceduren.