KREDITORSTYRING

Betaling af købsfakturaer

For virksomheder kan vi tilbyde at forberede fakturaerne til betaling i banken.

Likviditetsstyring
Vores registrering af fakturaerne muliggør at vi kan danne en oversigt, som viser fremtidig betalinger, hvilket sammenholdt med forventede indbetalinger, gør det muligt for os selv på kort sigt, at forudsige likviditeten.

Dette er et vigtigt redskab i likviditetsstyringen, særligt for de virksomheder som har megen fokus på pengestrømmen.

Bagrund_opretsta_200x300px